#پرده_رومن

 

 

 

 

#پرده_رومن

پرده رومن پرده اي است که در نوع خود مدرن و به لحاظ مکانيزم حرکت مانند پرده شيد رول مي باشد. يعني به طرف بالا حرکت مي کند و به دور يک محور جمع

مي شود. پرده رومن به لحاظ پارچه، دولايه مي باشد که يک لايه از پارچه توري شکل که در پشت پرده و لايه ديگر قطعات پارچه که به صورت موازي در

کنار هم قرار مي گيرند و نمايشي از پرده يک پارچه را دارند و هنگاهي که نياز به عبور نور و يا ديد فضاي بيروني باشد اين قطعات پارچه هاي موازي

تشکيل پليسه هاي زيباي موازي هم را مي دهند.

مزاياي پرده رومن:
نصب آسان
قابليت تميز کردن
قابليت تنظيم عبور نور به ميزان دلخواه
امکان اجرا به صورت دستي و يا اتوماتيک