#پرده_کرکره (فلزی)

پرده کرکره فلزی

پرده کرکره فلزی که تیغه های باریک آلومینیوم به عرض ۱۶ و ۲۵ و ۵۰ میلیمتر بصورت افقی کنار هم قرار می گیرند و در موقع نیاز به دید کامل فضای

خارج از اتاق یا محل کار پرده به بالا حرکت می کند. گفتنی است که پرده کرکره آلومینیومی که عرض تیغه آن ۵۰ میلیمتر می باشد از ده ها سال قبل

در دنیا مخصوصاً در کشور عزیزمان ایران مورد استفاده قرار می گرفته است، اما امروزه پرده کرکره آلومینیومی به عرض ۱۶ و ۲۵ میلیمتر بیشتر مورد

استفاده قرار می گیرند. ضمناً این نوع پرده بصورت دستی و اتوماتیک قابلیت حرکت به بالا و پایین را دارد.

مزایای پرده کرکره آلومینیومی:
• نصب آسان
• قابلیت شستشو
• سبک بودن وزن آن
• قابلیت تنظیم عبور نور به میزان مورد نیاز
• امکان نصب بین شیشه های دو جداره
• بازیافت از تیغه های آلومینیومی در این نوع پرده
• موجود در طرح ها و رنگ های متنوع