انتخاب پرده مناسب با چیدمان منزل

 انتخاب پرده مناسب با چیدمان منزل

#پرده در زیبایی خانه نقش بسیار مهمی دارد که اگر بدانید چه نوع #پرده ای مناسب فضای منزل شما است این امر در انتخاب پرده مناسب به شما کمک میکند.

#پرده یک تکه پارچه که برای جلوگیری از ورود نور یا کم نور کردن محیط داخلی ساختمان و همچنین برای رعایت حریم داخل منزل استفاده می شود.

ازهرکسی که درباره #پرده بپرسید همین تعریف را کم و بیش تحویل تان می دهد.

اما #پرده فقط این نیست. طراحان داخلی به #پرده به چشم یکی از مهم ترین عناصر چیدمان خانه نگاه می کنند؛ عنصری که برای زیبایی خانه به عوامل

زیادی مانند انتخاب درست طرح و نقشه و حتی جنس و بافت نیاز دارد. برای اینکه خانه ای امن و گرم داشته باشید از معجزه #پرده ها غافل نشوید.