#پرده_سیلوئت

#پرده_سیلوئت:

#پرده سیلوئت به لحاظ مکانیزم #پرده ای بالا رونده است که بصورت دستی و یا اتوماتیک به طرف بالا حرکت می کند و حول محوری که داخل کانال بالا

قرار دارد جمع می شود. پارچه این نوع #پرده از دو قسمت تشکیل شده است:۱-باندهای پارجه ای افقی ۲-پارچه توری شکل به این ترتیب که باند

های پارچه ای افقی از دو طرف به پارچه های توری متصل می شوند و در وضعیت روشن از قسمت توری #پرده ضمن عبور نور امکان دید بیرون فراهم

می شود و پرده نمایش پرده کرکره را نیز دارد و موقعیکه #پرده در وضعیت تاریک قرار می گیرد باندهای پارچه ای بصورت موازی کنار هم قرار می گیرد

که در این شرایط امکان عبور نور و دید بیرون از میان می رود و #پرده نمایش پارچه یک تکه را دارد.

مزایای #پرده_سیلوئت

نصب آسان
قابلیت تمیز کردن
امکان عبور نور به میزان مورد نیاز
زیبایی و تنوع در طرح و رنگ