نصب پرده درخانه ای که قصدنقل مکان به ان را داریدچه زمانی است؟

 بهترین زمان نصب پرده در خانه ای که قصد نقل مکان به ان را دارید چه زمانی است؟

 به طور قطع خانه جدید کلی کار دارد که باید انجام دهید؛

از نظافت، گردگیری و رفت و روب گرفته تا چیدن وسایل در هر بخش از خانه. اما باید توجه داشته باشید آخرین مرحله از چیدمان شما باید نصب پرده باشد.

دلیل آن هم این است که پرده‌ها به سادگی در اثر بی‌دقتی کثیف می‎شوند؛ بنابراین باید همه گرد و غبار خانه همچنین چهارچوب‌های پنجره‌ها گرفته شده باشد.

اگر قصد نقاشی دیوارها را دارید این کار را نیز به طور کامل به اتمام برسانید، سپس آستین‌های خود را برای انتخاب پرده مناسب با دکور خانه و رنگ

دیوارها بالا بزنید و قدم آخر هم نصب این پوشش روی پنجره‌ها خواهد بود که نقطه تکمیل کارهای خانه جدید است .