نوار سرب چه تاثیری در نمای پرده دارد؟

نوار سرب چه تاثیری در نمای پرده دارد؟

 

نوار سرب که همانند زنجیری از ساچمه های فلزی که با روکشی نخی پوشانده شده

 

 

وسنگینی و سبکی ان بستگی به وزن ساچمه های بکار رفته در ان است که هرچه نوار سرب

 

 

سنگین تر باشد تاثیر بهتری در کشیدگی و صافی قاب حریر ایفا میکند . همچنین نوار سرب

 

 

نمای کلی کار را منطم تر میکند به شکلی که به راحتی میتوانیم به حریر فورم مورد نطر را داد.