پرده های پشت دری چه کاربردی دارند؟

پرده های پشت دری چه کاربردی دارند؟

 

 

پرده های پشت دری کاربردی وشیک هستند

 

 

برای بر طرف کردن مشکل بازو بست شدن در و سهولت استفاده در رفت او امد

 

 

از پرده های پشت دری استفاده میشود که این گونه پرده ها دارای دو سجاف در بالا و پاین

 

 

پرده هستند که به راحتی وارد میله های پشت دری میشوند و توسط این میله ها به لنگهای

 

 

در وصل میشوند برای دوخت پشت دری از پارچه و حریر به راحتی میتوان استفاده کرد .

 

 

هر چه چین پرده بیشتر باشد بیشتر جلوی نور را میگیرد و پرده را زیباتر میکند