پرده سیلوئت چگونه پرده ای است؟

پرده سیلوئت چگونه پرده ای است؟

 

پرده سیلوئت به لحاظ مکانیزم پرده ای بالا رونده است که به صورت دستی ویا اتوماتیک به طرف بالا حرکت می کند

و حول یک محور که داخل کانال بالا قرار داردجمع می شود . پارچه ای این نوع پرده از دو قسمت تشکیل شده است.

 

۱_ باندهای پارچه ای افقی

۲_ پارچه توری شکل. به این ترتیب که باندهای پارچه ای افقی از دو طرف به پارچه های توری متصل می شوند و در وضعیت روشن

از قسمت توری پرده ضمن عبور نور امکان دید بیرون فراهم می شود و پرده نمایش پرده کرکره را نیز دارد  وموقه ای که پرده

 

در وضعیت تاریک قرار می گیرد

باندهای پارچه بصورت موازی کنار هم قرار میگیرد که در این شرایط امکان عبور نور و دید بیرون از میان می رود و پرده نمایش

 

پارچه یک تیکه را دارد .