پرده رومن

پرده رومن

 

پرده رومن پرده ای است که در نوع خود مدرن و به لحاظ مکانیزم حرکت مانند پرده شید رول می باشد.

 

 

یعنی به طرف بالا حرکت می کند و به دور یک محور جمع می شود . پرده رومن به لحاظ پارچه دو لایه می باشد.

 

 

که یک لایه از پارچه توری شکل که در پشت پرده و لایه دیگر قطعات پارچه که به صورت موازی در کنار هم قرار می گیرند

 

 

و نمایشی از پرده یک پارچه را دارند و هنگامی که نیاز به عبور نور و یا دید فضای بیرونی باشد این قطعات پارچه های موازی تشکیل

 

 

پلیسه های زیبای موازی هم می دهند.

 

منبع شرکت راد