پرده روز و شب

پرده روز و شب

 

در این سیستم دو تخته پرده شیدرول بکار می رود که یکی لایه جلویی و دیگری لایه پشتی می باشد.

 

 

لایه جلویی که نوع پارچه ان فانتزی است و قابلیت عبور نور را دارد . علاوه بر ان که امکان دید بیرون را

 

 

به مصرف کننده می دهد .در هنگام روز می تواند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد .اما در شب می توان

 

 

با استفاده از لایه پشتی مانع از دید فضای داخل از بیرون شد.

 

 

گفتنی است که لایه پشتی پرده هم می تواند از انواع پارچه هایی باشد که امکان عبور نور را دارد.

 

 

ولی امکان دید از درون یا بیرون فضای زندگی یا محل کار را نداشته و به منظور چلوگیری از دید و کاهش شدت

 

 

نور در روز استفاده می شود . هم می توان از انواع پارچه پشت فوم دار استفاده کردکه در این صورت ضمن جلوگیری از دید

 

 

امکان عبور نور هم وجود نداشته به منطور تاریک کردن فضای داخلی در طول روز هم قابل استفاده است.